Mobile-menu-button
  • nl
  • en

Over ons

Stichting Ruimte verhuurt ateliers voor creatief ondernemend Eindhoven. De stichting zag in het voorjaar van 2008 het levenslicht na overleg tussen de gemeente, woningcorporaties en lokale cultuurinstellingen. De oprichting van een onafhankelijke organisatie ter bevordering van het huisvestingsklimaat voor kleinschalige creatieve bedrijvigheid in de stad, gaf gestalte aan de gezamenlijke ambitie om Eindhoven als creatieve stad op de kaart te zetten.

Met opleidingen als de Design Academy, TUe enĀ het Sint LucasĀ binnen de stadsgrenzen en tal van creatieve opleidingen in de nabijheid van Eindhoven, bestaat er een grote vraag naar goede en betaalbare ateliers voor kunstenaars en werkplekken voor creatieve ondernemers. Daarnaast is er behoefte aan een goede afstemming tussen beschikbare ruimte (denk bijvoorbeeld aan oude fabriekspanden die hun oorspronkelijke functie zijn verloren) en de lange wachtlijst van ingeschreven creatieve ruimtezoekenden die voorheen bij de gemeente en tegenwoordig bij Stichting Ruimte bestaat.

Met het realiseren van een passend creatief huisvestingsaanbod als centrale doelstelling, vindt Stichting Ruimte het belangrijk dat huurders prettig en functioneel kunnen werken en zich verder kunnen ontwikkelen in hun vakgebied. Daarom is de stichting altijd op zoek naar de optimale balans tussen functionaliteit, kwaliteit en diversiteit van atelierruimte. Daarnaast betrekt Stichting Ruimte de huurders zoveel mogelijk bij het beleid, het beheer en sfeer binnen de verschillende projecten.